138 Rumah Bakal bakal direhabilitiasi, Rp17,5 juta ditransfer langsung138 dalem Bakal bakal direhabilitiasi, Rp17,5 yuta ditransfer lajeng
--
(antawis) - pangutus Kabupaten Purbalingga, Jawi madya, wonten taun anggaran 2019 ndening Dana Alokasi Khusus (DAK) kagem merehabilitasi 138 unit dalem mboten prayogi huni (RTLH).

Bantuan dana kagem rehabilitasi RTLH kaliyan aos Rp17,5 yuta badhe ditransfer lajeng datheng rekening saben panampi bantuan.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi teng Purbalingga, Jemunten, saupakara simbolis ngabritaken buku rekening tabungan dhateng 35 panampi bantuan rehabilitasi RTLH saking Kelurahan Kembaran Kulon, Kandang gampil, ugi Purbalingga Kidul teng Kecamatan Purbalingga.

"klintu setunggal permasalahan mendasar ingkang wonten teng Kabupaten Purbalingga yaiku permasalahan kemiskinan. pangutus lajeng berupaya ngirangi kemiskinan langkung rehab RTLH," tembung Bupati.

panjenenganipun mertelakaken, rehabilitasi RTLH ngginakaken DAK difokuskan kagem wilayah kithan gina menunjang program kitha Tanpa Kumuh (kitha adalem).

"Pasalnya mboten namung teng dhusun ingkang wonten dalem risak ugi reyot, sayangipun yektos teng wilayah kithan ugi wonten dalem mboten prayogi huni. sarehdenten punika, RTLH ingkang didanai DAK dipuntuntunanaken teng kithan langkung rumiyin dados pilot project," ngandikanipun.

Sementara punika, mustaka Dinas Perumahan ugi kawisan Kabupaten Purbalingga Imam Hadi ngendikakaken menawi berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu taun 2015 taksih wonten 69.601 RTLH teng Kabupaten Purbalingga.


pangutus Kabupaten lebet hal menika dadosaken rehabilitasi 11.615 RTLH kaliyan karisakan wonten tiga komponen (atap, lantai, ugi dinding) dados prioritas setunggal.

"RTLH ingkang ngalami karisakan kalih komponen sakathah 19.546 unit mlebet prioritas kaping kalih, nembekaken prioritas ketiga ditujukan kagem RTLH ingkang ngalami karisakan wonten setunggal komponen kemawon, kecatet 38.440 unit," ngandikanipun.

panjenenganipun mertelakaken ugi menawi pangutus Kabupaten Purbalingga wonten taun 2016 mengalokasikan dana Rp21,5 miliar kagem merehabilitasi RTLH ugi wilangan dalem ingkang sampun direhabilitasi total sakathah 2.150 unit.

taun anggaran 2017, panjenenganipun nglajengaken, pangutus Kabupaten mengalokasikan dana Rp30 miliar kagem merehabilitasi 3.000 RTLH ugi taun 2018 nyaosaken Rp18 miliar kagem merehabilitasi 1.500 RTLH.

138 The home will be rehabilitated, RP17, 5 million transferred directly
--
(ANTARA)-Purbalingga Regency Government, Central Java, in fiscal year 2019 obtained the Special Allocation Fund (DAK) to rehabilitate 138 units of unfeasible Homes (RTLH).

Grants for RTLH rehabilitation with a value of RP17, 5 million will be transferred directly to each beneficiary's account.

The Regent of Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi on Purbalingga, Friday, symbolically handed the Book of savings accounts to 35 recipients of the RTLH rehabilitation aid from Kelurahan Kembaran Kulon, Cage easy, and Purbalingga Kidul in the district of Purbalingga.

"One of the fundamental problems in Purbalingga district is the problem of poverty. The Government continues to reduce poverty through the RTLH rehab,  "Regent said.

He explained that RTLH rehabilitation using DAK is focused for urban areas to support the city without Slum program (Kotaku).

"The reason is not only in the village that there is a house damaged and reyot, but apparently in the urban area there is also a house is not habitable. Therefore, DAK-funded RTLH is centered in the urban first as a pilot project,  "he said.

Meanwhile, the head of the Housing and Settlement Office of Purbalingga Imam Hadi said that based on the 2015 integrated database update, there is still 69,601 RTLH in Purbalingga regency.

The district government in this case made the rehabilitation of 11,615 RTLH with damage to three components (roof, floor, and wall) as the first priority.

 "RTLH damaged two components as much as 19,546 units second priority entry, while the third priority is aimed at RTLH which suffered damage on one component only, recorded 38,440 units, " he said.

He explained that the district government of Purbalingga in 2016 allocates Rp21,5 billion to rehabilitate the RTLH and the number of houses that have been rehabilitated in total as much as 2,150 units.

Fiscal year 2017, he continued, the district government allocates RP30 billion to rehabilitate 3,000 RTLH and year 2018 provides RP18 billion to rehabilitate 1,500 RTLH.

Posting Komentar untuk "138 Rumah Bakal bakal direhabilitiasi, Rp17,5 juta ditransfer langsung "