Kapolres Purbalingga Beri Bantuan Alat Olahraga di Sekolah Terpencil


Kapolres Purbalingga paringi Bantuan pirantos Olahraga teng Sekolah Terpencil
--
NTMC POLRI – Kapolres Purbalingga nyaosaken bantuan prabot olahraga kagem sekolah terpencil teng SD Negeri 2 Danasari, Kecamatan Karangjambu, Purbalingga. Bantuan pirantos olahraga diserahkan dening Kapolsek Karangreja Polres Purbalingga AKP Nur Susalit, Jemunten (6/8/2019).

prabot olahraga ingkang dipunparingna berupa gangsal buah bola ampeyan punika pompa, catur buah raket ugi setunggal slop shuttlecock. Bantuan pirantos olahraga katampi dening Slamet pangangkahi, S.Pd ingkang ngrupikaken guru soca piwucal PJOK kaliyan disaksikan dasan siswa siswi SDN 2 Danasari.

Kapolsek Karangreja AKP Nur Susalit ngendikakaken menawi dinten menika kita sedaya salurkan prabot olahraga bantuan Kapolres Purbalingga kagem SD Negeri 2 Danasari, Kecamatan Karangjambu. Hal menika dipunpajengan dados wujud kepraduntenan dhateng siswa teng sekolah ingkang lokasinya teng daerah terpencil.

“peparing pirantos olahraga kajawi kagem mepaki kekirangan pirantos olahraga teng sekolah kesebat, pindhah mendukung siswa kagem gemar berolahraga. kaliyan mekaten saged menciptakan generasi panglajeng ingkang waluya,” pertela kapolsek.

Kapolsek mewahi, kaliyan bantuan pirantos olahraga saking Kapolres Purbalingga harapannya maringi gina ugi mendukung kengungkukan gegulang mucal khususnya piwucal olahraga. kajawi punika, mugi-mugi saged nduduk potensi siswa teng bidang olahraga dadosipun saged memunculkan bibit atlet saking Kecamatan Karangjambu.

Sementara punika, Kadaryoto, sela adalem mustaka SD Negeri 2 Danasari ngantosaken ucapan matur sembah nuwun inggil kepraduntenan saking Kapolres Purbalingga nyaosaken bantuan prabot olahraga. ndherekipun prabot olahraga ingkang dipunparingna nggina sanget mendukung kengungkukan siswa teng sekolahnya.

“kawula ucapkan matur sembah nuwun inggil bantuan pirantos olahraga ingkang dipunparingna. mugi-mugi nggina kagem putra wucalipun gina mewujudkan generasi bangsa ingkang waluya ugi cerdas mawi mendukung visi pangutusan yaiku menciptakan SDM ingkang linangkung kagem Indonesia majeng,” ucapnya.

Kapolres Purbalingga give sports equipment assistance in a remote school
--
NTMC POLRI – Kapolres Purbalingga provide the assistance of sports equipment for a remote school in SD Negeri 2 Danasari, District Karangjambu, Purbalingga. Aid of sports equipment submitted by Kapolsek Karangreja Polres Purbalingga AKP Nur Susalit, Friday (6/8/2019).

The sport equipment provided are five foot balls following the pump, four rackets and one slop shuttlecocks. The aid of sports equipment was received by Slamet Maksudi, S. Pd who is a teacher of PJOK subjects with dozens of students from SDN 2 Danasari.

Kapolsek Karangreja AKP Nur Susalit said that today we channel the sports equipment help Kapolres Purbalingga for elementary School 2 Danasari, District Karangjambu. It is performed as a manifestation of concern to students in schools that are located in remote areas.

"The provision of sports equipment in addition to complement the shortage of sports equipment in the school, while supporting students to enjoy exercising. Thus able to create a generation of healthy successors, "Jelas Kapolsek.

Kapolsek added, with the help of sports equipment from the Kapolres Purbalingga hopefully benefit and support learning activities especially sports lessons. In addition, hopefully can explore the potential of students in the field of sports so that can bring up athletes from district Karangjambu.

Meanwhile, Kadaryoto, as the head of State Elementary School 2 Danasari Thank you for your concern from the Kapolres Purbalingga provide the aid of sports equipment. According to the sports equipment provided is very beneficial to support the activities of students in school.

"I thank you for the help of the sports equipment provided. Hopefully it is useful for the children to pursue the realization of a healthy and intelligent generation of nations and support the vision of the Government that creates a superior human resources for Indonesia to progress, "he said.
Posting Komentar untuk "Kapolres Purbalingga Beri Bantuan Alat Olahraga di Sekolah Terpencil"