Penumpang keluhkan pambengan cetak tiket teng Stasiun Purwokerto

sawilangan penumpang kereta grama mengeluhkan pambengan wonten sistem check in utawi pencetakan tiket KA mandiri teng Stasiun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawi madya.

"wau kala kawula cetak tiket kagem check in, yektos tiketnya mboten miyos-miyos. Padahal, putra kawula kedah enggal boarding amargi keretanya badhe jengkar," tembung Suwito, ingkang enggal ndherekne putranipun minggah kereta teng Stasiun Purwokerto, Senin.

panjenenganipun ngendikakaken klintu sapriyantun panjejibahan teng Stasiun Purwokerto akhirnya menyarankan kagem ngrawuhi ruang ladosan pelanggan gina nyuwun bantuan pencetakan tiket.

Kendati tiketnya saged tercetak ugi putranipun saged minggah KA Taksaka enjing tujuan gambir, panjenenganipun ngaken sempat kuwatos putranipun kantun kereta grama ingkang dipesannya.

"Untungnya taksih selak minggah, menawi kentun gara-gara wontenipun pambengan nuwun inggih asihan ugi amargi putra kawula sonten menika kedah sampun ngantos teng Jakarta," ngandikanipun.

Penumpang bentenipun, Heri ugi mengeluhkan wontenipun pambengan kesebat. "kawula sempat kuwatos kentun KA Joglosemarkerto tujuan Semarang amargi tiketnya mboten miyos-miyos saking mesin," ngandikanipun.

Informasi ingkang dipunklempak, pambengan sistem tiket kereta grama kesebat kedadosan sejak dinten Minggu (1/9).

klintu sapriyantun calon penumpang ingkang badhe kondur datheng Bandung kaliyan ngginakaken KA Serayu enjing wonten dinten Minggu (1/9), Eulis Ernawati sempat kerekaosan numindakaken proses check in teng mesin cetak tiket mandiri amargi tiketnya mboten enggal tercetak dadosipun nyobi teng mesin ingkang benten.

sayangipun kala mlebetaken kode pemesanan teng mesin ingkang benten, tembung panjenenganipun, muncul pesan menawi sampun numindakaken check in dadosipun klintu sapriyantun panjejibahan menyarankan kagem mengecek tiket teng mesin saderengipun amargi dipunkuwatosaken tiketnya sampun tercetak.

"kala dicek teng mesin saderengipun, tiket kesebat mboten tercetak ugi tiket ingkang miyos justru kagungan penumpang benten ingkang check in saksampune kawula. sarehdenten punika, kawula memoni panjejibahan boarding kaliyan nunjukaken bukti pemesanan tiket. kawula pun disarankan kagem datheng ruang Customer Service," ngandikanipun.

saksampune nengga cekap dangu, tembung panjenenganipun, tiket kesebat akhirnya saged dicetak ulang ugi klintu sapriyantun panjejibahan ngendikakaken menawi sistem nembe ngalami pambengan amargi wonten ewah-ewahan sistem.

kala dikonfirmasi, Manajer Humas PT Kereta grama Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto Supriyanto ngakeni wontenipun pambengan sistem tiket KAI ingkang kedadosan sejak dinten Minggu (1/9) ngantos Senin (2/9).

"Kami inggil asma PT KAI (Persero) ngantosaken permohonan apunten ingkang saagung-agungipun dhateng para pelanggan, inggil ketidaknyamanan ingkang kedadosan akibat pambengan sistem tiket KAI," ngandikanipun.

ndherek panjenenganipun, pambengan kesebat kedadosan akibat inggilipun traffic ingkang mlebet datheng basis data Rail Ticketing System (RTS) dadosipun memicu kedadosanipun hambatan wonten ngados paladosan dhateng penumpang teng stasiun kresaa lebet jaringan (daring/online).

Bahkan, paladosan dhateng penumpang teng stasiun dipuntumindakaken saupakara manual kados proses check in, boarding, ugi panyaden tiket go show.

panjenenganipun ngendikakaken pambengan ugi berdampak dhateng pamundhut tiket saupakara daring langkung aplikasi KAI Access, laman kai.id, ugi kanal panyaden tiket resmi KAI bentenipun.

"Kami memohon apunten inggil ketidaknyamanan ingkang kedadosan. Tim kami teng lapangan nembe ngupados semaksimal bokmenawi kagem enggal ngastani pambengan ingkang kedadosan kersanipun paladosan tiket saged kondur normal," ngandikanipun


https://www.antaranews. com/berita/1040498/penumpang-keluhkan-gangguan-cetak-tiket-mandiri-di-stasiun-purwokerto#main


Passengers complain of a disruption of ticket printing at Purwokerto station
-
(ANTARA)-A number of train passengers complained of interference in the check-in system or printing of independent train tickets at Purwokerto station, Banyumas Regency, Central Java.

"Earlier when I printed the ticket to check in, it turned out that the tickets were not-out. In fact, my son must be boarding immediately because his train will depart, "said Suwito, who recently drove his son by train at Purwokerto station, Monday.

He said one of the officers at Purwokerto station finally suggested to visit the customer service room to ask for help printing the ticket.

Although the ticket can be printed and the child can take the Taksaka morning train to Gambir, he claimed to be worried about his son behind the railway that he had.

"Fortunately, it is still a rush to climb, if you miss the disturbance of Ya pity also because my son this afternoon must have arrived in Jakarta, " he said.

Other passengers, Heri also complained about the disturbance. "I was worried to Miss Joglosemarkerto KA destination Semarang because the ticket is not out of the machine, " he said.

The information gathered, disruption of the train ticket system occurred since Sunday (1/9).

One of the prospective passengers who want to return to Bandung by using Serayu TRAIN in the morning on Sunday (1/9), Eulis Ernawati had a hard time checking in the self-ticket printing machine because the tickets were not immediately printed so tried in Another machine.

But when entering the booking code on the other machine, he said, the message appears if he has checked in so that one of the officers advised to check the ticket in the previous machine because it is feared that tickets have been printed.

"When checked in the previous machine, the ticket is not printed and the ticket is out of the other passenger who checked in after me. Therefore, I met the boarding officer while showing proof of booking ticket. I'm also advised to go to the Customer Service room, "he said.

After a long wait, he said, the ticket could eventually be reprinted and one of the officers said if the system was experiencing interference because of a system update.

When confirmed, the public relations manager of PT Kereta API Indonesia Regional Operations 5 Purwokerto Supriyanto admitted that there was disruption of KAI ticket system which took place from Sunday (1/9) to Monday (2/9).

"We on behalf of PT KAI (Persero) convey the maximum apology to the customers, for the inconvenience caused by the disruption of KAI ticketing system, " he said.

According to him, the disorder occurs due to high traffic that enters the Rail Ticketing System (RTS) database, thus triggering the occurrence of barriers to various services to the passengers in the station and in the network (online/online).

In fact, service to passengers in the station is done manually such as check in process, boarding, and ticket sales go show.

It says interference also impacts online ticket purchases via the KAI Access app, kai.id page, and other KAI official ticket sales channels.

"We apologize for the inconvenience. Our team in the field is striving to be as much as possible to promptly deal with the disruptions so that the ticketing service can return to normal, "he said

Posting Komentar untuk "Penumpang keluhkan pambengan cetak tiket teng Stasiun Purwokerto"