Badai Tropis Lingling Picu Gelombang Setinggi 6 Meter di Cilacap

 Badai Tropis Lingling Picu Gelombang sainggil 6 Meter teng Cilacap
--
salira Meteorologi Klimatologi ugi Geofisika (BMKG) mengidentifikasi kemunculan badai tropis Lingling teng saben tirtan ler Filipina, Rabu (4/9/2019).

Badai menika kawastanan badhe memicu gelombang inggil teng sawilangan wilayah saben tirtan Indonesia.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilacap, Jawi madya, Rendi Krisnawan ngendikakaken, tuntunan badai ngagungani tekanan 985 hektopascal (hPa) ugi kenggalan angin maksimum mencapai 25 knot.

Sementara, pola angin teng Indonesia kageman ler umumnya ngabah saking arah tenggara-kilen daya.

“Badai menika saged berpengaruh wonten indhak-indhakan kenggalan angin ingkang cekap signifikan teng beberapa wilayah,” ngandikanipun.

Rendi mastani, kenggalan angin paling inggil terpantau teng saben tirtan kidul Banten, Selat Karimata, saben tirtan wetan Bitung ugi Kepulauan Sitaro.

"akibat indhak-indhakan kenggalan angin menika badhe berdampak wonten fenomena gelombang inggil. Khusus teng wilayah pamethat kidul Jawi ugi Yogyakarta gelombang dipunkintenakenaken mencapai 4 ngantos 6 meter,” ujar panjenenganipun.


engetan menika, tembung Rendi, miwiti majeng sejak Rabu ugi badhe lajeng nglajeng ngantos Kamis (4/7/2019).

kagem punika, pihaknya nyaosaken imbauan dhateng masyarakat, nelayan, ugi baito-baito ingkang numindakaken aktivitas teng samodra kidul Jawi, kagem mirengaken kondisi kesebat.

panjenenganipun merinci, kagem baito nelayan ingkang beroperasi teng saben tirtan dangkal, kenggalan angin saged mencapai 15 knot ugi inggil gelombang 1,25 meter.

nembekaken, baito tongkang ugi feri, kenggalan angin langkung saking 16 knot ugi inggil gelombang 2,5 meter.

“kagem baito ukuran agung kados baito kargo ugi baito pesiar, kenggalan angin saged langkung saking 27 knot ugi inggil gelombang teng inggil 4 meter,” ujarnya.

https//regionalkompas com/read/2019/09/04/18221451/badai-tropis-lingling-picu-gelombang-sainggil-6-meter

Tropical Storm Lingling Picu, 6 meters tall wave in Cilacap
---
 The meteorological Agency of Climatology and Geophysics (BMKG) identifies the emergence of tropical Storm Lingling in the northern waters of the Philippines on Wednesday (4/9/2019).

This storm is called to trigger high waves in some parts of Indonesia's waters.

Prakirawan BMKG Meteorological Station CILACAP, Central Java, Rendi Krisnawan said, the storm center has a pressure of 985 hextopascal (hPa) and the maximum wind speed reaches 25 knots.

Meanwhile, the wind pattern in northern Indonesia generally moves from southeast-southwest direction.

"This storm can have an effect on increasing wind speeds that are quite significant in some areas," he said.

Rendi mentions, the highest wind speed is observed in the southern waters of Banten, Karimata Strait, East waters of Bitung and Sitaro Islands.

 "Due to increased wind speed it will impact the high wave phenomenon. Especially in the southern coastal areas of Java and Yogyakarta waves are estimated to reach 4 to 6 meters, "he said.

This warning, said Rendi, took effect from Wednesday and will continue until Thursday (4/7/2019).

Therefore, his party gave encouragement to the people, fishermen, and ships that carried out activities in the sea south of Java, to pay attention to the condition.

He detailing, for the fishing vessel operating in shallow water, the wind speed can reach 15 knots and a wave height of 1.25 meters.

Meanwhile, barges and ferries, wind speeds of more than 16 knots and wave height of 2.5 meters.

"For large-size vessels such as cargo ships and cruise ships, wind speeds can be more than 27 knots and wave height above 4 meters," he said.


-

Posting Komentar untuk "Badai Tropis Lingling Picu Gelombang Setinggi 6 Meter di Cilacap"