Cilacap enggal mlebeti Pancarobasalira

"Masa pancaroba utawi masa transisi saking musim ketigen menuju musim jawah teng wilayah Jateng kageman kidul khususnya Kabupaten Cilacap ugi sekitarnya diprakirakan badhe nglajeng wonten madyan September ngantos madyan Oktober 2019," tembung panyanget cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Cilacap Rendi Krisnawan, Senin (2/9).

panjenenganipun ngendikakaken, awal musim jawah teng sakageman agung Kabupaten Cilacap diprakirakan badhe nglajeng wonten madyan Oktober. panjenenganipun ngakeni menawi awal musim jawah teng sakageman agung Kabupaten Cilacap mundur kalih ngantos tiga dasarian (setunggal dasarian sami kaliyan 10 padintenan) saking prakiraan saderengipun ingkang diprakirakan badhe nglajeng miwiti awal Oktober. Berdasarkan panyangetan curah jawah wonten Agustus radin-radin taksih kirang saking 10 milimeter saben dasarian.

Bahkan, tembung panjenenganipun, curah jawah wonten dasarian setunggal September ngantos dasarian setunggal Oktober utawi salebetipun masa pancaroba diprakirakan taksih berkisar 0-10 milimeter saben dasarian. Rendi ngendikakaken berdasarkan prakiraan awal musim jawah taun 2019-2020 ingkang dipunmiyosaken BMKG Stasiun Klimatogi Semarang khususnya kagem wilayah Jateng kidul, awal musim jawah teng sakageman agung wilayah Cilacap diprakirakan mundur kalih dasarian.

"Awal musim jawah teng sakageman agung Cilacap kageman ler ugi kidul, Kebumen kageman kilen, ugi Banyumas kageman tenggara diprakirakan mundur tiga dasarian. Sementara sakageman agung Kebumen kageman wetan, Purworejo kageman kidul, sakageman agung Wonosobo, ugi Purbalingga kageman ler diprakirakan mundur kalih dasarian," ngandikanipun.

ndherek panjenenganipun, awal musim jawah teng sakageman agung wilayah Purworejo kageman ler, Purbalingga kageman kidul, ugi Banjarnegara kageman kilen diprakirakan mundur setunggal dasarian. panjenenganipun ngendikakaken awal musim jawah teng sakageman agung Kabupaten Banyumas, sakageman timur wilayah Cilacap khususnya Kecamatan Karangpucung ugi sekitarnya mawi Kecamatan Sampang ugi sekitarnya diprakirakan mboten mundur.

"senaosa awal musim jawah teng sakageman agung wilayah Banyumas diprakirakan mboten mundur utawi sami kaliyan prediksi, khusus wilayah ingkang wonten ing sekitar redi Slamet diprakirakan mundur setunggal dasarian. mekaten ugi kaliyan sakageman wilayah Purbalingga ingkang wonten ing sekitar redi Slamet mundur setunggal dasarian," ngandikanipun.

kaliyan mekaten, tembung panjenenganipun, berdasarkan prakiraan ingkang dipunmiyosaken BMKG Stasiun Klimatologi Semarang, awal musim jawah teng Cilacap kageman ler ugi sakageman Cilacap kageman wetan mawi Kebumen kageman kidul ugi Purworejo kageman kidul diprakirakan badhe nglajeng wonten dasarian setunggal November.

Sementara awal musim jawah teng sakageman agung Cilacap, sakageman Banyumas kageman kilen ugi tenggara, Banjarnegara kageman kidul ugi wetan, Kebumen kageman ler, Purworejo kageman ler, ugi Wonosobo kageman kilen diprakirakan wonten dasarian ketiga Oktober.

Awal musim jawah teng sakageman agung Kabupaten Banyumas, sakageman timur Cilacap kageman wetan, sakageman agung Purbalingga, mawi Banjarnegara kageman kilen-ler diprakirakan wonten dasarian kaping kalih wulan Oktober.

"senaosa mundur setunggal dasarian, awal musim jawah teng wilayah sekitar redi Slamet diprakirakan badhe nglajeng miwiti dasarian setunggal Oktober," ngandikanipun.

Terkait kaliyan masa pancaroba ingkang badhe enggal nglajeng, Rendi mengimbau masyarakat kagem maspaosi kebokmenawen wontenipun cuaca ekstrem ingkang berpeluang kedadosan wonten masa transisi saking musim ketigen menuju musim jawah.

lebet hal menika, tembung panjenenganipun, jawah lebat dipunmaweni kaliyan petir utawi angin ribet berpotensi kedadosan wonten puncak masa transisi ingkang diprakirakan badhe nglajeng wonten akhir September utawi awal Oktober.

"kagem warga ingkang dedalem teng daerah perbukitan utawi tebing diimbau kagem enggal menutup bantala ingkang merekah akibat kakingan salebetipun musim ketigen amargi rawan longsor menawi kedadosan jawah," ngandikanipun.

https://www.republika.co .id/berita/nasional/daerah/19/09/02/px6rj9366-bmkg-prakirakan-jateng-selatan-segera-masuki-pancaroba

The Pancaroba
--
BMKG is the national agency of Central Java, Indonesia, and the surrounding areas of the South Jakarta region, especially the regency of Cilacap and its surroundings will immediately enter the era of Pancaroba.

 "Masa Pancaroba or the transition period from the dry season to the rainy season in the region of southern Jateng, especially the regency of Cilacap and surrounding areas will be held in mid-September to mid-October 2019," said the Observer BMKG Weather Station Meteorological Cilacap Rendi Krisnawan, Monday (2/9).

He said, the beginning of the rainy season in most of Cilacap Regency was practiced will take place in mid-October. He admitted that the beginning of the rainy season in most of Cilacap Regency withdrew two to three days (one days equals 10 daily) from the previous forecast which was practiced will take place from early October. Based on average rainfall observations in August are still less than 10 millimetres per Dasarian.

In fact, he said, rainfall in the first days of September to the first days of October or during the time Pancaroba is practiced still ranges from 0-10 millimetres per days. Rendi said based on the initial forecast of the rainy season of 2019-2020 issued by BMKG of Klimatogi station Semarang especially for the South Jateng region, the beginning of the rainy season in most of Cilacap region is practiced two Dasarian retreat.

"Early in the rainy season in most of northern and southern Cilacap, the western Kebumen, and the southeastern Banyumas were practiced three dasarians. While most of the eastern Kebumen, southern Purworejo, most of Wonosobo, and northern Purbalingga are practiced back two Dasarian,  "he said.

According to him, the beginning of the rainy season in most areas of northern Purworejo, southern Purbalingga, and the western Banjarnegara was practiced backward of one dasarian. He said the beginning of the rainy season in most districts of Banyumas, a small part of Cilacap region especially the district of Karangpucung and surrounding areas and the surrounding Sampang district is not backed down.

"Although the beginning of the rainy season in most areas of Banyumas is practiced not backward or in accordance with the predictions, special areas that are around Mount Slamet are practiced backward one dasarian. Similarly, some areas of Purbalingga which are located around Mount Slamet backward one dasarian,  "he said.

Thus, he said, based on the forecasts issued by BMKG Klimatology Station Semarang, the early rainy season in northern Cilacap and part of eastern Cilacap and southern Kebumen and southern Purworejo are practiced took place on the first days of November.

As early as the rainy season in most of Cilacap, parts of western and southeastern Banyumas, southern and eastern Banjarnegara, northern Kebumen, northern Purworejo, and western Wonosobo were practiced on the third of October.

Early in the rainy season in most districts of Banyumas, a small part of Eastern Cilacap, most of Purbalingga, as well as north-western Banjarnegara were practiced at the second days of October.

 "Despite the retreat of one days, the beginning of the rainy season in the area surrounding Mt. Slamet is practiced will take place beginning the first days of October, " he said.

In connection with the soon-to-be-ongoing era of Pancaroba, Rendi encourages people to beware of the extreme weather opportunities that are likely to occur during the transition from the dry season to the rainy season.

In this case, he said, heavy rain accompanied by lightning or a windstorm could potentially occur at the peak of the transition period that was practiced will take place at the end of September or early October.

"For people who reside in hilly or cliff areas are encouraged to immediately close the land that is caused by drought during the dry season because of prone to landslides in the event of rain," he said
Meterologi Klimatologi ugi Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah Jawi madya kageman kidul khususnya Kabupaten Cilacap ugi sekitarnya badhe enggal mlebeti masa pancaroba.

Posting Komentar untuk "Cilacap enggal mlebeti Pancaroba"