Inflasi Purwokerto Lebih Tinggi Dibanding Nasional

Inflasi Purwokerto langkung inggil dipunbanding Nasional
--
REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Laju tuwahan inflasi teng kitha Purwokerto Kabupaten Banyumas wonten wulan Agustus 2019 lajeng, taksih dereng beranjak saking angka 0,4. mustaka wakilan Bank Indonesia Purwokerto, Agus Chusaini mastanikaken laju inflasi kitha Purwokerto wulan Agustus 2019 kecatet saagung 0,42 persen (mtm). ''Angka menika melambat sekedhik dipunbanding inflasi wulan Juli ingkang kecatet saagung 0,45 persen,'' pertelanipun, Rabu (4/9).

kaliyan laju inflasi kesebat, Agus mastanikaken, laju inflasi kitha Purwokerto kecatet langkung inggil dipunbandingaken inflasi Cilacap ingkang kecatet saagung 0,33 persen, laju inflasi teng Jawi madya ingkang saagung 0,33 persen, ugi laju inflasi tingkat nasional ingkang namung kecatet saagung 0,12 persen.

parandosipun Agus ugi ngendikakaken, inflasi kitha Purwokerto saupakara taunan taksih kecatet kedhangsul, taksih saagung 3,36 persen (yoy). ''Angka kesebat, taksih wonten lebet kisaran sasaran inflasi 2019 saagung 3,5 persen plus minus 1 persen (yoy),'' ngandikanipun.

ndherekipun, laju inflasi sainggil punika, taksih dipicu dening indhak-indhakan regi komoditas wonten kelompok badhe dhaharan. Antarra benten saking komoditas cabai abrit ugi cabai rawit ugi uwos. ''kajawi punika, inflasi ugi didorong dening indhak-indhakan regi kelompok sandang paling utami jene pangageman,'' pertelanipun.

Agus ngintenaken, laju inflasi wonten September 2019 badhe langkung andhap saking wulan Agustus. Hal menika diindikasi didorong dening normalisasi regi komoditas aneka cabai ugi taksih kereksanipun pasokan brambet sadherek kaliyan miwiti nglajengipun masa panen.

nembekaken laju inflasi teng kitha Cilacap ingkang wonten Agustus 2019 kecatet saagung 0,33 persen, Agus mastanikaken laju inflasi kesebat langkung inggil dipunbandingaken wulan saderengipun ingkang namung kecatet 0,14 persen (mtm).

ndherekipun, laju inflasi teng kitha Cilacap ugi didorong dening indhak-indhakan regi kelompok badhe dhaharan, kados cabai, uwos, kelompok dhaharan dados, unjukan, ses, ugi sata.

''wonten September 2019, laju inflasi Cilacap dipunkintenakenaken melambat dipunbandingaken Agustus 2019. sayangipun tekanan inflasi dipunkintenakenaken taksih tetap dipengaruhi dening abahan regi kelompok badhe dhaharan dados dampak ketigen panjang,'' ngandikanipun. n eko widiyatno

Purwokerto inflation higher than the national
--
REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO--the rate of inflation growth in the city of Purwokerto Banyumas in August 2019, still has not moved from the number 0.4. Head of Bank Indonesia representative of Purwokerto, Agus Chusaini mentioned the inflation rate of the city of Purwokerto in August 2019 noted at 0.42 percent (MTM). ' ' This figure slowed slightly compared to the July inflation recorded at 0.45 percent, ' ' he explained, Wednesday (4/9).

At the rate of inflation, Agus mentioned that the inflation rate of the city of Purwokerto was higher than the inflation recorded at 0.33 percent, the rate of inflation in central Java of 0.33 percent, and the rate of national inflation which only Recorded at 0.12 percent.

However, Agus also stated that Purwokerto city inflation is still in control, still at a rate of 3.36 percent (YoY). The number, still within the inflation target range of 2019 by 3.5 percent plus minus 1 percent (YoY), ' ' he said.

According to him, the high rate of inflation, still triggered by increasing commodity prices in the food group. Other among the commodities are red chili pepper and cayenne pepper and rice. ' ' In addition, inflation is also driven by increased prices of the group's clothing especially gold jewelry, ' ' he explained.

Agus predicted, the rate of inflation in September 2019 will be lower than in August. It is indicated driven by the normalization of the commodity prices of various chili peppers and still the supply of shallots along with the start of the harvest period.

While the rate of inflation in Cilacap city which in August 2019 was recorded at 0.33 percent, Agus mentioned the rate of inflation is higher than the previous month which only recorded 0.14 percent (MTM).

According to him, the rate of inflation in Cilacap city is also driven by the increase in the price of food groups, such as chili, rice, food group, drinks, cigarettes, and tobacco.

In September 2019, Cilacap's inflation rate was expected to slow compared to August 2019. But inflationary pressures are thought to still be influenced by the price movements of the food group as a long drought, ' ' he said. Sudiyat


https://nasional.republika.co.id/berita/pxbl3y349/inflasi-purwokerto-lebih-tinggi-dibanding-nasional-ada-apa

Posting Komentar untuk "Inflasi Purwokerto Lebih Tinggi Dibanding Nasional"