Jambret Spesialis ibu-ibu mundhut Dibekuk
"Aksi kinten SL dipunaos ngresahaken sanget amargi saged kaliyan kabur enggal mekaten kedadosan merampas tas korban," ujar Kapolres Cilacap AKBP Djoko Julianto langkung Kasat Reskrim AKP Onkoseno Gradiarso Sukahar, Senin (02/09/2019).

lebet pandalemanipun kinten sampun kaping tiga langkung merampas tas ibu-ibu teng ngados lokasi ugi terakhir dipuntumindakaken wonten Juli 2019. dipundalemanipun pihaknya sempat kerekaosan mengungkap aksi piawon kinten SL, amargi kirangipun saksi ugi barang bukti.

sayangipun mekaten, Tim Reskrim mboten kirang penggalih kaliyan keterbatasan barang bukti ugi saksi punika tim kedadosan meringkus kinten bibar beraksi. kagem nanggel jawabaken perbuatanya kinten dijerat pasal 365 KUHP tentang pandungan kaliyan kekerasan kaliyan ancaman hukuman panjambet paling dangu 9 taun.

Terkait kaliyan tampenipun kinten SL, Kasat Reskrim mengimbau dhateng masyarakat kersanipun langkung penggalih penggalih menawi ngampil barang pangaos kala teng margi, simpan kaliyan sae ampun lukar saking pandangan soca ugi menawi tindakan usahan ampun piyambakan. (Otu)

https://krjogja. com/web/news/read/108792/Jambret_Spesialis_Ibu_ibu_Berbelanja_Dibekuk

Jambret Specialist Mothers shopping smokes
--
SL (30) Villagers Ciparuk Desa Locks Sub-district Sidareja Regency of Cilacap arrested, Polsek Sidareja, police, Cilacap, because it is suspected that many times, with the target mothers who want to shop Sidareja shopping Center Cilacap. From the suspect SL secured a number of evidence including a unit motorcycle and money of Rp 9 million that is the result of crimes.

 "SL suspect action is assessed very unsettling because it can be with a fast blur so successfully seize the victim's bag, " Ujar Kapolres Cilacap AKBP Djoko Julianto through the Kasat Reskrim AKP Onkoseno Gradiarso Sukahar, Monday (02/09/2019).

In his admission suspect already three times more snatch the mothers bag in various locations and last done on July 2019. He admitted that he had trouble exposing the crime of the suspect SL, due to lack of witnesses and evidence.

However, the Reskrim team is no less resourceful with the limitations of evidence and the witness team manages to disprove the suspect after the action. To respond to the fact suspect is in the article 365 CRIMINAL code about theft with violence with the threat of imprisonment of 9 years long.

Related to the capture of SL, Kasat Reskrim encourages the community to be more careful when carrying valuables on the go, save well do not loose from eye view and if traveling in a streter do not be alone. Ot
SL (30) warga Dusun Ciparuk dhusun Kunci Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap diringkus Tim Reskrim Polsek Sidareja, Polres Cilacap, amargi diduga wongsal-wangsul numindakaken penjambretan kaliyan sasaran ibu-ibu ingkang badhe mundhut tuntunan pamundhutan Sidareja Cilacap. saking kinten SL mendelan sawilangan barang bukti dipunantawisipun setunggal unit sepeda montor ugi yatra saagung Rp 9 yuta ingkang merpakan pikantuk tindak kawonanipun.

Posting Komentar untuk "Jambret Spesialis ibu-ibu mundhut Dibekuk"