Mampet, Drainase Pasar Gede Baru Dianggar Tahun DepanMampet, Drainase peken Gede enggal Dianggar taun ngajeng
--
Semenjak sakageman wungon lantai kalih peken Gede Cilacap jugrug taun lajeng, beberapa titik saluran drainase pun ngalami karisakan. Tertutupnya saluran memicu ambet mboten miraos amargi tirta mboten mengalir sempurna.

“Drainase risak, tirta mampet, ugi muncul ambet mboten miraos kados ambet regedan,” ucap salah satunggal panggramen peken Gede ingkang lokasinya celak kaliyan irigasi, Adi Sutiyono, Selasa (3/9).

amargi mboten lajeng astani satebih menika, kondisi kesebat ngasta peken Gede area wingking kemriksa cekap kumuh. “samukawis macam bucalan tirta saking lantai inggil, kados sampah mangertos mlajeng mengandhap. amargi mampet nuwun inggih murugaken ambet mboten miraos,” imbuhnya.

mustaka peken Gede Cilacap, Sudarman ngendikakaken, anggaran rehab saagung Rp 4 miliar kagem peken Gede Cilacap sampun dipunajengaken pihaknya dhateng pangutus Daerah Cilacap. Anggaran sakathah Rp 4 miliar kebokmenawen enggal badhe terealisasi taun 2020.

“sedaya karisakan kawula ajengaken kagem didandosi. namung ta mboten saged mandhap taun menika, punika mandhapipun taun 2020,” ujarnya. (nas)

Caged, New Market drainage is being feneted next year
--
 Since some of the two floor buildings in Cilacap market collapsed last year, several points of drainage channels were damaged. The lid of the channel triggers an unpleasant odor because water does not flow perfectly.

"Drainage is broken, water is compressed, and appears unpleasant odor like the smell of dirt," said one of market Gede merchants who are close to irrigation, Adi Sutiyono, Tuesday (3/9).

Because it does not continue to be handled so far, the condition makes Pasar Gede rear area look quite rundown. "All sorts of wastewater from the upper floors, like tofu garbage running down. Because uncompressed yes cause unpleasant odor, "he added.

The head of Pasar Gede Cilacap, Sudarman said, a rehab budget of Rp 4 billion for Pasar Gede Cilacap has been submitted to the regional government of Cilacap. A budget of Rp 4 billion is likely to be realized in 2020.

"All the damage I posed for repair. Just can not go down this year, it's the decline in 2020, "he said. Nas
https://radarbanyumas. co.id/mampet-drainase-pasar-gede-baru-dianggar-tahun-depan/

Posting Komentar untuk "Mampet, Drainase Pasar Gede Baru Dianggar Tahun Depan "