Pasangan Kumpul Kebo Tega Jadikan Asih Tumbal Pesugihan
 
Pasangan kempal Kebo Tega dadosaken Asih Tumbal Pesugihan
--
Kapolres Lebak AKBP ugeni Arianto ngendikakaken pikantuk pemeriksaan kepolisian, kapriksan, Asih (45), randha warga Semangka Kelurahan jatos Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta kilen, dipunsedani pasangan W ugi O kagem dados tumbal pesugihan pamajeng O.

Praktik pesugihan bingkar saksampune layon Asih dipunpanggihaken membusuk teng semak-semak teng Kawasan maos, Kabupaten Lebak, Sabtu, 24 Agustus 2019.

“dados panjenenganipun (pamajeng tindak) datheng redi teng Cilacap, Jawi madya . saking gurunipun panjenenganipun (saged utus) menawi kersa pesugihan menika sukses kedah mengorbankan seseorang,” ungkap ugeni dhateng awak manjenenganipun teng Mapolda Banten, Kamis 5 September 2019.

ndherek ugeni, tembung-tembung gurunipun punika lajeng terngiang-ngiang teng talingan pamajeng, bahkan ngantos kampil sumpena ngantos muncul bisikan.

“saking bisikan punika dipunpadosia korban. pun (pamajeng) O (menetapkan) randha dados korban. bokmenawi amargi panjenenganipun mboten sesemahan dados nurut dipunajak datheng pundi-pundi,” pertela ugeni.

Diperkosa sadereng dipuntelasi teng Kontrakan

ugeni mengungkapkan, wonten dinten kedadosan, korban ugi kalih pamajeng miyos kaliyan alasan kresa datheng Bogor. sayangipun yektos, kaping kalih pamajeng ngampil Asih datheng kosan teng daerah Jakarta. sangantosipun teng kosan kesebat, pamajeng O miyos kagem mundhut sekul.

lebet kondisi ngalihan teng lebet kontrakan, W numindakaken pandamel bejatnya menyetubuhi Asih lajeng nyedaninipun.

“saksampune punika pun O rawuh. O menika ndangu (datheng pamajeng W) pun korban (sampun) dipunsedani? Akhirnya kaping kalih pamajeng margi menuju maos (Lebak) teng madyan margi datheng maos korban dipunbucal teng semak-semak,” pertelanipun.

Beberapa dinten lajeng, warga dhusun Cigereweuk, dhusun Cilangkap, Kecamatan maos, Kabupaten Lebak dihebohkan kaliyan pamemon sesosok layon tanpa identitas, Sabtu, 24 Agustus 2019.

layon ngginakaken rasukan kemeja abrit kaliyan lancingan arupi cokelat ingkang lajeng kapriksan nduwe asma Asih, dipunpanggihaken warga tergeletak ugi membusuk teng semak-semak dhusun Cigereweuk RT 07 RW 03 sakinten gebag 13.00 WIB.

Sepekan lajeng, Polres Lebak kedadosan nampen kalih pamajeng, W ugi O teng wilayah Cilacap, Jawi madya. kekalihipun dipuntampen kala badhe mendaki redi panggen piyambakipun sedaya ngguru pesugihan.

The spouse of the Kebo Tega
--
Kapolres Lebak AKBP Dani Arianto said the results of the police examination, known, Asih (45), the widows of Semangka village Jati Pulo, District Palmerah, West Jakarta, killed the pair W and O to be a tumbal of the participants O.

The practice of being uncovered after the body of Asih was found to rot in the bushes in the area of Maja, Kabupaten Lebak, Saturday, 24 August 2019.

"So he (the perpetrator went) to the mountain in Cilacap, Central Java. From his teacher he (can order) if you want this success should sacrifice someone, "said Dani to the media crew in Banten Mapolda, Thursday 5 September 2019.

According to Dani, the words of his master kept Terngiang-ngiang in the ears of the perpetrator, even to carry the dream until the prompting emerged.

"From that prompting was the sacrifice. Si (perpetrators) O (assign) widows as victims. Maybe because she is not a husband so according invited to everywhere, "Jelas Dani.

Raped before being killed in the rented

Dani said, on the day of the incident, the victim and two actors came out by reason of going to Bogor. But apparently, both actors bring Asih to Kosan in the Jakarta area. Arriving at the Kosan, perpetrators O go out to buy rice.

In terms of alone in the contract, W is doing his deeds to make him and then kill him.

"After that the O came. O this question (to the actor W) the victim (already) killed? Eventually the two perpetrators of the road to Maja (Lebak) in mid-way to Maja victims dumped in the bush, "he explained.

A few days later, residents of Cigereweuk village, Cilin Village, Maja subdistrict, Lebak District was renown with the invention of a corpse without identity, Saturday, 24 August 2019.

The body in a red shirt with brown pants that is then known named Asih, found residents lying and rot in the Bushes Cigereweuk RT 07 RW 03 approximately at 13.00 WIB.

After a week, Polres Lebak managed to capture two actors, W and O in Cilacap, Central Java. Both were arrested when they wanted to climb the mountain where they learned to be commissioned.

 https://bantenhits. com/2019/09/06/praktik-pesugihan-di-cilacap-jawa-tengah-dengan-tumbal-nyawa-manusia-diungkap-polres-lebak/

Posting Komentar untuk "Pasangan Kumpul Kebo Tega Jadikan Asih Tumbal Pesugihan"