Pengemudi Mikrobus Meninggal Dunia Dibelakang kemudipanglakok Mikrobus seda Dunia dipunwingking lakok
--
Jarwo Prabowo (51), panglakok usungan ndherekne kitha lebet Provinsi (AKDP) jurusan Bobotsari-Purwokerto kenging tempuhan jantung teng margi Mayjend Soengkono, dhusun Sidakangen, Kecamatan Kali, Purbalingga, Selasa sonten (3 September 2019)

sadereng seda dipunpanggen, warga Kelurahan Purbalingga Kidul RT 3 RW 5, Kecamatan Purbalingga nembe nglakokaken mikrobus bernomer polisi R-1542-AC ingkang sarat penumpang.

Kapolres Purbalingga AKBP Kholilur Rochman langkung Kapolsek Kali AKP Sulasman mengungkapkan, sadereng kedadosan kala punika bus melintas teng dhusun Sidakangen Kecamatan Kali, sopir nyepenaken titihan lajeng pingsan.Para penumpang ingkang wonten teng lebet bus lajeng nyaosaken tulungan kaliyan ngampil sopir datheng Puskesmas Kali.

“kala dipuntumindakaken pemeriksaan teng Puskesmas, korban dipunyektosaken sampun seda dunia,” ngadika AKP Sulasman

saking pikantuk pemeriksaan dr. Hellen Livian teng Puskesmas Kali, mboten dipunpanggihaken tanda kekersan fisik teng salira korban. Diduga kiyat, korban seda dunia amargi sande jantung.

Hal kesebat dipunkiyataken kaliyan kepajaran Rusiah (50) garwa korban menawi garwanipun kagungan riwayat sesakit jantung ugi hipertensi. Bahkan korban enggal aktif nglakok sekitar kalih minggu saksampune gerah ingkang dipunrekaosipun enem wulan ingkang lajeng.

“saksampune dipuntumindakaken pemeriksaan, layon korban diserahkan dhateng pihak keluarga kagem dipunpasareanaken,” ngadika AKP Sulasman.


 Microbus driver dies behind the wheel
--
Jarwo Prabowo (51), an inter city in province transport driver (AKDP) majoring in Bobotsari-Purwokerto with a heart attack on the street Mayjend Soengkono, Sidakangen village, Kalimanah District, Purbalingga, Tuesday afternoon (September 3, 2019)

Before dying, residents of Purbalingga Kidul village RT 3 RW 5, District of Purbalingga is driving a microbus with police-numbers R-1542-AC that is loaded with passengers.

Kapolres Purbalingga AKBP Kholilur Rochman through Kapolsek Kalimanah AKP Sulasman revealed, before the incident then bus passed in the village Sidakangen Kalimanah subdistrict, the driver dismissed the vehicle then collapsed. The passengers who are on the bus then give help by carrying a driver to the health center of Kalimanah.

"When the examination in the Puskesmas, the victim is declared dead," said AKP Sulasman

From the results of the examination of Dr. Hellen Livian at the health center of Kalimanah, no sign of physical violence in the victim's body. Allegedly strong, the victim died of heart failure.

This was strengthened with the description of Rusiah (50) The victim's wife that her husband had a history of heart disease and hypertension. Even the new victim was active in driving about two weeks after the illness he had suffered six months ago.

"After the examination, the body of the victim was handed over to the family to be buried," said AKP Sulasman.
https://lintas24. com/jarwo-pengemudi-mikrobus-jurusan-bobotsari-purwokerto-meninggal-dunia-dibelakang-kemudi.html

Posting Komentar untuk "Pengemudi Mikrobus Meninggal Dunia Dibelakang kemudi"