Truk Derek iki Terguling bareng motane


-
Kecelakaan nuli lintas tunggal kedadean neng dalan raya Dusun Siaren desa Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Senin (2/9/2019) bengi.

pamburine loro tunggangan jenis truk metu dalan lan mlebu menyang kebon warga.

loro tunggangan sing ngalami kecelakaan yaiku truk bernomor polisi AD-1482-RC sing ngrupakne tunggangan derek.

siji tunggangan liyane yaiku truk bernomor polisi BA-2654-L sing wektu kuwi posisinya lagi digeret amarga jero kondisi macet.

Truk derek dilakokake saka Dedi Sabani (36) warga desa Tempelsari RT 4 RW 1, Kecamatan Kali, Kabupaten Wonosobo.

Truk berisi loro penumpang yaiku Edi Susilo (39) lan Anam (21) sakarone warga desa den samya karo sopir.

Kapolsek Karangreja AKP Nur Susalit ngomongke kecelakaan kedadean nang Senin (2/9/2019) sekitar gebug 18.40 WIB.

mbisani laporan kecelakaan, anggota teras nekani lokasi kedaden.

sabanjure mak-likna lokasi lan njaluk kepadhangan sacacah saksi.

"ora ana korban jiwa akibat kecelakaan kesebut, sopir lan loro penumpangnya mung ngalami tatu enteng.

truk terguling mlebu menjero kebon sing ana luwih cendhek saka dalan neng Purbalingga
lagekne tunggangan sing mlebu kebon sajero lima meter arep dievakuasi dina iki," tembung kapolsek.

digamblangna kapolsek, berdasarkan kepadhangan panglakoke, tunggangan derek melaju saka arah Pemalang menuju PurbaIingga nggeret truk sing kondisinya macet.

wektu melintas neng mudhunan Dusun Siaren, rem tunggangan ngalami selip lan rekasa dikendhalekne.

"pamburine loro tunggangan metu jalur lan mlebu menyang kebon warga sajero lima meter.

Beruntung sopir lan penumpangnya slamet, dekne kabeh mung ngalami tatu lecet nang tangan mawa sikil lan ndalani rawat dalan bubar mbisakne pemeriksaan neng Puskesmas Karangreja," gamblang kapolsek.

Kapolsek muwuhi, kasus kecelakaan sabanjure ditangani saka polisi nuli lintas saka Pos Bobotsari.

lagekne tunggangan isih nunggu proses evakuasi. Evakuasi rencananya arep dianakne dina iki karo nekakake tunggangan derek saka Wonosobo. (*)

This crane truck was rolled with its cargo
--
A single traffic accident took place on the highway of Siaren Hamlet Karangreja Village, Purbalingga Regency, Monday (2/9/2019) night.

As a result two vehicle types truck out the road and into the citizen's garden.

Two vehicles were in an accident that was a police numbered truck AD-1482-RC which is a crane vehicle.

One other vehicle is a police-numbered truck BA-2654-L which at the time its position is being withdrawn because it is in a jammed condition.

The crane truck was piloted by Dedi Sabani (36) The resident of Tempelsari Village RT 4 RW 1 in Kalikajar Sub-district, Wonosobo Regency.

Trucks containing two passengers are Edi Susilo (39) and Anam (21) are both villagers with the driver.

Kapolsek Karangreja AKP Nur Susalit said the accident occurred on Monday (2/9/2019) at around 18.40 WIB.

Found an accident report, the member immediately went to the scene.

Then secure the location and ask for a description of witnesses.

"There is no casualty due to the accident, the driver and the two passengers are only undergoing minor injuries.

The rolled truck into a garden lower than the road in Purbalingga
While the vehicle that enters the garden as deep as five meters will be evacuated today, "Kapolsek said.

Described by Kapolsek, based on the driver's information, the crane drove from Pemalang to PurbaIingga pulling trucks whose condition is stuck.

When crossing the village of Siaren, brake vehicles are slipping and difficult to control.

"As a result two vehicles went out of line and went into the garden of a citizen as deep as five meters.

Luckily the driver and his passengers survived, they had only a scuffles on hands and feet and underwent a outpatient after getting a test at the Puskesmas Karangreja, "Jelas Kapolsek.

Kapolsek added, the accident case was subsequently handled by the traffic police from Pos Bobotsari.

While the vehicle is still awaiting evacuation. Evacuation plan will be carried out today by bringing the crane vehicle from Wonosobo. (*)

https://jateng.tribunnews.com/2019/09/03/truk-derek-ini-terguling-bersama-muatannya-ke-dalam-jurang-sedalam-5-meter-di-purbalingga#article
-

Posting Komentar untuk " Truk Derek iki Terguling bareng motane"