Video Atraksi Kepruk Paving dengan Bodem Lalu Tewas, Dibantah






Video Atraksi Kepruk Paving kaliyan Bodem lajeng Tewas, dipunpaben
---
Pemandangannya ngastakaken. estri berkerudung, ngagem pangageman silat, lenggah mengker kamera. astanipun menengadah menginggil, ketingal ngastani sebongkah paving saking semen. teng wingkingipun ketingal sapriyantun kakung njagi kaliyan bodem. teng beberapa daerah bodem kawastanan ugi kaliyan ganden. wonten ugi mastaninipun godam. tosan panggebag. Biasanya kagem memecah samukawis.

pertela kemriksa, piyambakipun sedaya nembe njagikaken setunggal aksi kepruk paving teng inggil mustaka. Aktornya kalih priyantun. estri berkerudung agemanan pendekar silat, ugi kakung kaliyan bodem teng asta – ugi berpaian silat. Sementara aksi madya dikerubungi kathah priyantun. ketingal pamriksaninipun, wonten pejabat ingkang tumut menyaksikan rencana aksi punika. Berpaian pethak-pethak, pepak kaliyan atributnya. saged pak mustaka dhusun, saged ugi pak Camat, utawi bokmenawi pejabat bentenipun.

jagen sekedhap aksi pun dipunmiwiti. Prakkkk, paving semen digodam saking wingking. pisan hantam, pisan gebag. Paving ndadug mustaka. Mantul sekedhap lajeng pecah berantakan. Sementara aktor panguwawi paving teng inggil mustaka punika ketingal tersungkur sekedhik. lajeng, buru-buru dipuntulung dening rekannya. ketingal ludira teng mustakanipun, ditutupi kaliyan asta. Kerudungnya sekilas sobek.

Sontak pamriksaninipun mbengok. “Ndak papa ta mbak... Ndak papa ta mbak...” swanten asihan membahana ngasta riuh tayangan punika. pun mbak dipunampil datheng pinggir, ugi tayangan rampung.

Video punika viral teng ngados Medsos dinten menika, Kamis 5 September 2019. Viral punika dipundhereki pitakenan ukanten duka nglebet, menawi kenyo ingkang dados aktor punika akhirnya seda dunia. asma kenyo lebet yektosan punika Syafrila Nugrahani. lebet payektosan lebet bahasa Jawi punika, Syafrila pepak kaliyan ageman silatnya. “Innalillahi wainnailaihi rojiun. Sak no nuwun inggih seng mboten nane ndase datheng bodem. dados pelajarane ben liyane ojo koyok ngono.”

rupinipun viral video menika wingkingan mugut masalah. Syafrila Nugraheni ingkang anggota PSNU Pagarnusa Kabupaten Purbalingga punika pancen seda dunia wontenipun. sayangipun seda dunianya sanes atraksi paving ugi godam punika. sedanipun amargi kecelakaan. (*)


Video:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=205873823738559&id=100029478281250&_rdr

https://youtu.be/vM6K8ReRpjc

https://www.ngopibareng. id/timeline/viral-video-atraksi-kepruk-paving-di-kepala-dengan-bodem-1983814

Video of the attractions of Paving with Bodem then killed, Dibantah
---
The scenery is thrilling. Women's hooded, dressed in a silat outfit, seated behind the camera. His hands looked up, looking to hold a lump of paving from the cement. Behind him seemed a man preparing for Bodem. In some areas Bodem is also known as Ganden. There also called it Godam. Iron beater. Usually to break something.

Clearly visible, they are preparing an action in paving overhead. The actors are two. The woman is hooded, dressed in silat, and men with Bodem in hand – also Berpaian Silat. While the action is being dwarlowed by many people. Apparently his audience, there was an official who saw the action plan. White-white Berpaian, complete with attributes. Can Pak head of village, can also be Pak Camat, or maybe other officers.

A brief preparation of action began. PRAKKKK, paving the semen from the back. Once on a hit, once. Paving hit the head. Mantul briefly then broke apart. While the retaining actor paving on top of the head it seemed to fall slightly. Then, hurry to be helped by his companion. The blood appears on her head, covered by hand. Kerudungnya Sobek glimpses.

The viewer's Sontak shouted. "Ndak Papa Ta Mbak... The most... "  The voice of pity blunders to make a hectic impression. The Mbak was brought to the edges, and the impression was completed.

The Video was viral in various Medsos today, Thursday 5 September 2019. The Viral was accompanied by a question of deep grief, that the girl who became the actor eventually died. The maiden name in the statement is Syafrila Nugrahani. In the Javanese language statement, Syafrila is complete with his silvery attire. "Innalillahi Wainnailaihi Rojiun. Sak no Ya Seng gak nane ndase to Bodem. As a lesson Ben Liyane Ojo plaster Ngono. "

Apparently viral video is later reaping the problem. Syafrila Nugraheni who members of the PSNU Pagarnusa District Purbalingga was indeed deceased. But his dead world is not a paving and godam attraction. Death by accident. (*) 

Posting Komentar untuk "Video Atraksi Kepruk Paving dengan Bodem Lalu Tewas, Dibantah "